Η Kite ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη χρήση του Yescarta (axicabtagene ciloleucel) για τη θεραπεία ενηλίκων με διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β κύτταρα (Diffuse Large B-Cell Lymphoma, DLBCL) και για υψηλού βαθμού Β κυτταρικό λέμφωμα (High-Grade B-cell Lymphoma, HGBL).

Η έγκριση περιλαμβάνει ασθενείς που υποτροπίασαν εντός 12 μηνών από την ολοκλήρωση της πρώτης γραμμής χημειο-ανοσοθεραπείας. Βασίζεται σε αποτελέσματα από τη μελέτη Φάσης 3, ZUMA-7, τη μεγαλύτερη σε συμμετέχοντες και σε διάρκεια δοκιμή μιας CAR T κυυτταρικής θεραπείας έναντι καθιερωμένης αγωγής σε αυτόν τον πληθυσμό ασθενών.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...