Η Sobi UK ανακοίνωσε ότι το Εθνικό Ινστιτούτο Αριστείας Υγείας και Φροντίδας (NICE) εξέδωσε τελική απόφαση αξιολόγησης προτείνοντας τη χρήση του Aspaveli (pegcetacoplan) σε ενήλικες με νυκτερινή παροξυντική αιμοσφαιρινουρία (Paroxysmal Nocturnal Haemoglobinuria, PNH) σε Αγγλία και Ουαλία.

Σύμφωνα με την οδηγία, το Aspaveli συστήνεται ως μία επιλογή ενηλίκων με PNH που είναι αναιμικοί μετά από θεραπεία με έναν C5 αναστολέα για τουλάχιστον 3 μήνες.
Η σύσταση βασίστηκε στη μελέτη Φάσης 3, PEGASUS, που αξιολόγησε την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του pegcetacoplan σε σχέση με το eculizumab.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...