Το Εθνικό Ινστιτούτο Αριστείας Υγείας και Φροντίδας (NICE) της Αγγλίας, εξέδωσε Τελικό Προσδιορισμό Αξιολόγησης (Final Appraisal Determination, FAD) συστήνοντας τη χρήση του Inrebic (Fedratinib) στο NHS για τη θεραπεία της μυελοΐνωσης, ενός σπάνιου καρκίνου του αίματος που επηρεάζει τον μυελό των οστών και διαταράσσει την παραγωγή κυττάρων του αίματος.

Η διάμεση επιβίωση των ασθενών με μυελοΐνωση είναι περίπου τα 6 έτη, αν και κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες βάσει κινδύνου. Το 60% των ασθενών ανήκουν σε κατηγορία υψηλού κινδύνου έχοντας τη χειρότερη πρόγνωση.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...