Η Ρυθμιστική Υπηρεσία Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας (MHRA) χορήγησε άδεια κυκλοφορίας στο diroximel fumarate ( Vumerity ), της Biogen, ως από του στόματος χορηγούμενη θεραπεία για την υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση (Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis, RRMS).

Η έγκριση του MHRA και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίστηκε σε δεδομένα από φαρμακοκινητικές μελέτες γεφύρωσης που συνέκριναν το diroximel fumarate με το dimethyl fumarate.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...