Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε την ένεση vosoritide (VOXZOGO) της BioMarin Pharmaceuticals για τη βελτίωση της ανάπτυξης των παιδιών ηλικίας 5 ετών και άνω με αχονδροπλασία και ανοιχτές επιφύσεις.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...