Νέα μακροχρόνια δεδομένα δείχνουν μεγάλης διάρκειας οφέλη του Crysvita (burosumab ) για ενήλικες με τη σπάνια μεταβολική πάθηση των οστών, τη φυλοσύνδετη υποφωσφαταιμία (X-linked hypophosphataemia, XLH) . Τα δεδομένα από μία ανοιχτή μελέτη επέκτασης Φάσης ΙΙΙ που αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του Crysvita σε ενήλικες με XLH, έδειξαν ότι η θεραπεία μειώνει το φορτίο της νόσου μετά από 96 εβδομάδες.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...