Η Επιτροπή Φαρμακευτικών προϊόντων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) του ΕΜΑ ενέκρινε το αίτημα της Marinus Pharmaceuticals για επιταχυνόμενη αξιολόγηση του ganaxolone για τη θεραπεία επιληπτικών κρίσεων σχετιζόμενων με διαταραχή CDKL5 ανεπάρκειας (CDD), μιας σπάνιας γενετικής επιληψίας.

Η αίτηση άδειας κυκλοφορίας θα υποστηριχτεί από δεδομένα από τη μελέτη Φάσης ΙΙΙ, Marigold, που πέτυχε το πρωτεύον καταληκτικό σημείο μείωσης της συχνότητας κινητικών επιληπτικών κρίσεων.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...