Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) ενέκριναν το odevixibat (Bylvay), την πρώτη θεραπεία για κνησμό σε ασθενείς τουλάχιστον 3 μηνών με Προοδευτική Οικογενή Ενδοηπατική Χολόσταση (progressive familial intrahepatic cholestasis, PFIC). Το Bylvay που αναπτύχθηκε από την Albireo Pharma είναι ένας αναστρέψιμος αναστολέας του μεταφορέα ειλεϊκού χολικού οξέος (ileal bile acid transporter, IBAT) που μειώνει την επαναπορρόφηση των χολικών οξέων από το λεπτό έντερο.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...