Μελέτη φάσης ΙΙ έδειξε ότι η θεραπεία με atezolizumab και bevacizumab ήταν καλά ανεκτή και οδήγησε σε ποσοστό αντικειμενικής απόκρισης της τάξεως του 40% σε ασθενείς με κακοήθες περιτοναϊκό μεσοθηλίωμα, ένα σπάνιο καρκίνο της περιτοναϊκής κοιλότητας. Οι αποκρίσεις των ασθενών δεν επηρεάστηκαν από την κατάσταση PD-L1 έκφρασης και το φορτίο μετάλλαξης του όγκου.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...