Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε το Rylaze (asparaginase erwinia chrysanthemi) για τη θεραπεία της οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας (acute lymphoblastic leukaemia, ALL) και του λεμφοβλαστικού λεμφώματος (lymphoblastic lymphoma, LBL).

Συγκεκριμένα, η έγκριση αφορά τη χρήση του Rylaze ως μέρος πολυφαρμακευτικής χημειοθεραπευτικής αγωγής για τη θεραπεία της ALL ή του LBL σε παιδιά και ενήλικες ηλικίας 1 μηνός και άνω που έχουν υπερευαισθησία στην ασπαραγινάση προερχόμενη από E.coli.
Η έγκριση βασίστηκε σε μία υπό εξέλιξη μελέτη Φάσης ΙΙ/ΙΙΙ η οποία αξιολόγησε παιδιά και ενήλικες με ALL ή LBL που είχαν μία αλλεργική αντίδραση σε ασπαραγινάση προερχόμενη από E.coli και δεν είχαν προηγουμένως λάβει asparaginase erwinia chrysanthemi.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...