Το Εθνικό Ινστιτούτο Αριστείας Υγείας και Φροντίδας (NICE) του Ηνωμένου Βασιλείου απέρριψε τη χρηματοδότηση μέσω NHS για μία ενδοφλέβια φαρμακοτεχνική μορφή του Benlysta (belimumab) της GSK ως «add-on» θεραπεία σε συγκεκριμένους ασθενείς με ενεργό, θετικό σε αυτοαντισώματα συστηματικό λύκο.

Η απόφαση αφορά τη χρήση του φαρμάκου σε άτομα ηλικίας 5 ετών και άνω όταν υπάρχει υψηλού βαθμού δραστηριότητα της νόσου και παρά την καθιερωμένη θεραπεία.
Σύμφωνα με το NICE, ενώ τα δεδομένα κλινικών μελετών έδειξαν ότι μετά από ένα χρόνο θεραπεία με Benlysta και καθιερωμένη θεραπεία παρατηρήθηκε μείωση δραστηριότητας της νόσου σε σχέση με την κλασική θεραπεία μόνο, εντούτοις τα αποτελέσματα κρίθηκαν αβέβαια λόγω της μικρής διάρκειας των μελετών.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...