Ο ΕΜΑ και η ρυθμιστική υπηρεσία για τα φάρμακα και τα προϊόντα υγειονομικής περίθαλψης του Ηνωμένου Βασιλείου, επικύρωσαν τι αιτήσεις της Vertex για επέκταση της ένδειξης του Kaftrio (ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor) για την κυστική ίνωση. Η Vertex ζητά έγκριση για τη χρήση του φαρμάκου σε συνδυασμό με ivacaftor σε ασθενείς ηλικίας 6 ετών και άνω που έχουν μία τουλάχιστον F508del μετάλλαξη στο CFTR γονίδιο.

Εάν εγκριθεί, η τριπλή θεραπεία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε παιδιά 6 έως 11 ετών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Βόρεια Ιρλανδία.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...