Η μελέτη Octopus είναι μια πρωτοποριακή κλινική μελέτη που θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι θεραπείες για προοδευτική πολλαπλή σκλήρυνση αξιολογούνται και θα προσφέρει νέες επιλογές 3 φορές γρηγορότερα. Η μελέτη θα αξιολογεί διάφορα φάρμακα έναντι εικονικού φαρμάκου την ίδια στιγμή και θα συνδυάζει 2 συνεχόμενες φάσεις σε μία επιταχύνοντας την ανάπτυξη νέων θεραπειών.

Επιπλέον, μαζί με τον ταυτόχρονο έλεγχο πολλαπλών φαρμάκων θα χρησιμοποιείται ενδιάμεση ανάλυση MRI απεικονίσεων έτσι ώστε η μετάβαση στο επόμενο στάδιο να γίνεται ταχύτερα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...