Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την επεκταμένη χρήση του ενδοφλέβιου και υποδόριου Benlysta (belimumab) σε συνδυασμό με ανοσοκατασταλτικές θεραπείες για ενήλικες με ενεργή νεφρίτιδα λύκου.

Το φάρμακο διατίθεται ήδη στην αγορά για τη θεραπεία του συστημικού ερυθηματώδη λύκου. Η νέα έγκριση προσφέρει σε γιατρούς και ασθενείς στην Ευρώπη την πρώτη και μοναδική θεραπεία σχεδιασμένη ειδικά για τον λύκο και τη νεφρίτιδα λύκου.
Η υποβολή άδειας κυκλοφορίας του φαρμάκου βασίστηκε σε δεδομένα από τη μελέτη BLISS-LN που έδειξαν ότι όταν προστίθεται στην καθιερωμένη θεραπεία το Benlysta, αυξάνει τα ποσοστά νεφρικής απόκρισης και βοηθάει στην αποτροπή επιδείνωσης της νεφρικής νόσου σε ασθενείς με ενεργή νεφρίτιδα λύκου σε σχέση μόνο με τη καθιερωμένη αγωγή.
Η μελέτη πέτυχε το πρωτεύον καταληκτικό σημείο δείχνοντας ότι στατιστικώς σημαντικός υψηλότερος αριθμός ατόμων πέτυχαν Πρωταρχική Αποτελεσματικότητα Νεφρικής Απόκρισης (Primary Effectiveness Renal Response, PERR) σε 2 έτη όταν έλαβαν Benlysta και καθιερωμένη αγωγή συγκριτικά με όταν έλαβαν εικονικό φάρμακο και καθιερωμένη αγωγή (43% vs 32% αντιστοίχως).

Διαβάστε περισσότερα εδώ...