Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επέκταση άδειας του τριπλού συνδυασμού Kaftrio (ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor) για χρήση στην πλειοψηφία των ασθενών με Κυστική Ίνωση (CF) ηλικίας 12 ετών και άνω στην Ευρώπη. Συνεπώς η θεραπεία της Vertex είναι πλέον διαθέσιμη για όλους τους ασθενείς ≥12 ετών που έχουν μία τουλάχιστον F508del μετάλλαξη στο γονίδιο CFTR.

Η επέκταση βασίστηκε σε αποτελέσματα από 3 μελέτες Φάσης ΙΙΙ σε άτομα ≥12 ετών με CF που αξιολόγησαν το φάρμακο σε CF ασθενείς με διάφορες μεταλλάξεις.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...