Στην ετήσια συνάντηση της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας (ΑΑΝ) παρουσιάστηκαν δεδομένα από την ανοιχτή μελέτη Φάσης ΙΙΙb ENSEMBLE και από μία post-hoc ανάλυση της μελέτης Φάσης ΙΙΙ ORATORIO, τα οποία έδειξαν σημαντικό όφελος του Ocrevus (ocrelizumab) σε ασθενείς με αρχικού σταδίου υποτροπιάζουσα/διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση (RRMS) και πρωτοπαθή προοδευτική πολλαπλή σκλήρυνση (PPMS).

Στη μελέτη ENSEMBLE ΤΟ 85% των νεοδιαγνωσθέντων ασθενών με RRMS που έλαβαν Ocrevus δεν εμφάνισαν δραστηριότητα της νόσου μετά από 48 εβδομάδες.
Επίσης, η post-hoc ανάλυση της μελέτης ORATORIO έδειξε ότι η θεραπεία με Ocrevus πέτυχε συσσώρευση aT2-LV σε σχέση με το εικονικό φάρμακο στις 120 εβδομάδες σε PPMS.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...