Η Regeneron Pharmaceuticals ανακοίνωσε ότι ο FDA δέχτηκε τη συμπληρωματική αίτηση βιολογικών προϊόντων για το dupilumab (Dupixent) για τη χορήγηση προτεραιότητας στην αίτηση αξιολόγησης του στη θεραπεία παιδιών ηλικίας 1 έως 11 ετών με ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα.

Η αίτηση υποστηρίζεται με δεδομένα από τη μελέτη Φάσης 3, EoE KIDS, η οποία έδειξε ότι το 68% των ασθενών που λάμβανε μία υψηλότερη δόση και το 58% ασθενών που λάμβανε μία χαμηλότερη δόση, πέτυχε σημαντική ιστολογική ύφεση της νόσου.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...