Ο FDA ενέκρινε τις κάψουλες palovarotene (Sohonos) ως την πρώτη και μοναδική αγωγή για άτομα που ζουν με προοδευτική οστεοποιό ινοδυσπλασία.

Η Ipsen ανακοίνωσε την έγκριση των καψουλών palovarotene ως ένα ρετινοειδές που ενδείκνυται για τη μείωση του όγκου νέας ετεροτοπικής οστεοποίησης σε ενήλικες και παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω για γυναίκες και 10 ετών και άνω για άντρες.
Το palovarotene είναι ένα per os φάρμακο με συγκεκριμένη εκλεκτικότητα για το γ υποτύπο των υποδοχέων ρετινοϊκού οξέος.
Η έγκριση βασίστηκε σε δεδομένα αποτελεσματικότητας και ασφάλειας της μελέτης Φάσης 3, MOVE, της πρώτης και μεγαλύτερης πολυκεντρικής, ανοιχτής επισήμανσης μελέτης σε ενήλικες και παιδιά.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...