Η Faron Pharmaceuticals ανακοίνωσε ότι ο FDA χορήγησε ονομασία ορφανού φαρμάκου στο bexmarilimab της Faron για την οξεία μυελοειδή λευχαιμία (Αcute Myeloid Leukaemia, AML).

Το φάρμακο βρίσκεται σε μελέτη Φάσης 1 όπου αξιολογείται για τη θεραπεία επιθετικών αιματολογικών κακοηθειών στην ανθεκτική AML.
Μελέτη Φάσης 2 αναμένεται να ξεκινήσει στο τέλος του 2023.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...