Η πρωτοπαθής Αυτοάνοση Θρομβοπενία (Ιmmune Thrombocytopenia, ITP) αποτελεί μία σπάνια αυτοάνοση κατάσταση που χαρακτηρίζεται από υψηλή καταστροφή αιμοπεταλίων.

Η Sobi ανακοίνωσε ότι το Εθνικό Ινστιτούτο Αριστείας Υγείας και Φροντίδας (National Institute for Health and Care Excellence, NICE) εξέδωσε Τελικό Έγγραφο Αξιολόγησης (Final Appraisal Document) σε Αγγλία και Ουαλία, συστήνοντας τη χρήση του Doptelet.
Η θεραπεία, γνωστή και ως avatrombopag, αφορά ενήλικες με χρόνια ITP που είναι ανθεκτικοί σε άλλες θεραπείες, όπως κορτικοστεροειδή και ανοσοσφαιρίνες.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...