Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, μελέτη φάσης 2 συνέκρινε την rituximab i.v με την cyclophosphamide i.v. σε ασθενείς με σοβαρή ή προοδευτική ILD που σχετίζεται με σκληρόδερμα, ιδιοπαθή φλεγμονώδη μυοσίτιδα ή μεικτή νόσο συνδετικού ιστού (Connective Tissue Disease, CTD).

Σύμφωνα με τη μελέτη, η rituximab δεν ήταν ανώτερη της cyclophosphamide στη θεραπεία ασθενών με CTD-ILD παρά το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες και στις 2 ομάδες θεραπείας είχαν αυξημένη δυναμική ζωτική χωρητικότητα (Forced Vital Capacity, FVC) στις 24 εβδομάδες μαζί με κλινικώς σημαντικές βελτιώσεις στην ποιότητα ζωής όπως καταγράφεται από τους ασθενείς. Η rituximab σχετίζεται με λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες και μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική επιλογή για ασθενείς με CTD-ILD που χρειάζονται ενδοφλέβια αγωγή.

Διαβάστε ολόκληρη τη μελέτη εδώ...