Το efanesoctocog alfa των Sanofi και Sobi αποτελεί την πρώτη θεραπεία παράγοντα VIII που χαρακτηρίζεται «επαναστατική θεραπεία» από τον FDA.

Η καινοτόμος, ερευνώμενη θεραπεία του παράγοντα VIII σχεδιάστηκε ώστε να αποτελεί μια προφυλακτική αγωγή που θα επαναφέρει τη δραστηριότητα του παράγοντα σε κανονικά επίπεδα για μία εβδομάδα ενώ θα χορηγείται μία φορά εβδομαδιαίως.
Η απόδοση του εν λόγω χαρακτηρισμού από τον FDA βασίστηκε σε δεδομένα από τη μελέτη Φάσης 3 XTEND-1, σύμφωνα με την οποία η προφυλακτική αγωγή απέτρεψε σε κλινικώς σημαντικό βαθμό τις αιμορραγίες ενώ έδειξε ανωτερότητα στην αποτροπή αιμορραγικών επεισοδίων σε σχέση με προηγούμενη θεραπεία προφύλαξης.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...