Η Beckley Psytech ανακοίνωσε τη χορήγηση χαμηλής δόσης psilocybin στον πρώτο σδθενή σε κλινική μελέτη για τη θεραπεία των επεισοδίων μικρής διάρκειας μονόπλευρων νευραλγικών πονοκεφάλων (short-lasting unilateral neuralgiform headache attacks, SUNHA).

Τα αποτελέσματα ης μελέτης Φάσης Ιb αναμένεται να είναι διαθέσιμα το 2022. Η σπάνια διαταραχή SUNHA, χαρακτηρίζεται από επώδυνους πονοκεφάλους που εμφανίζονται περισσότερο από 100 φορές την ημέρα και έχουν μικρή διάρκεια.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...