Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Ponvory (ponesimod) της Janssen για τη θεραπεία ενηλίκων με υποτροπιάζουσες μορφές πολλαπλής σκλήρυνσης (RMS) με ενεργή νόσο. Η ευρωπαϊκή έγκριση ακολούθησε την έγκριση του Αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) τον Μάρτιο 2021.

Η ευρωπαϊκή έγκριση βασίστηκε σε δεδομένα από τη μελέτη Φάσης ΙΙΙ, Optimum, που αξιολόγησε την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του από του στόματος χορηγούμενου, μία φορά ημερησίως Ponvory σε σχέση με το Aubagio (teriflunomide) της Sanfo.
To Ponvory έδειξε ανώτερη αποτελεσματικότητα, με μείωση του ετήσιου ποσοστού υποτροπών (ARR) της τάξεως του 30,5% συγκριτικά με το Aubagio.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...