Το Εθνικό Ινστιτούτο Αριστείας Υγείας και Φροντίδας (NICE) συστήνει το Keytruda (pembrolizumab) για χρήση στο NHS ως πρώτης γραμμής θεραπεία για ασθενείς με ορθοκολικό καρκίνο με σπάνιες μεταλλάξεις. Συγκεκριμένα, το Keytruda προτείνεται για θεραπεία ασθενών με μη θεραπευμένους μεταστατικούς ορθοκολικούς καρκίνους με υψηλά επίπεδα μικροδορυφορικής αστάθειας ( MSI-H) ή με ανεπάρκεια επισκευής αναντιστοιχίας DNA (DNA mismatch repair deficiency, dMMR).

Στη μελέτη Φάσης 3, KEYNOTE-177, το Keytruda ελάττωσε ή σταμάτησε την εξέλιξη των μεταστατικών MSI-H/dMMR ορθοκολικών καρκίνων για 16,5 μήνες σε σχέση με 8,2 μήνες με χημειοθεραπεία, κατά μέσο όρο. Επιπρόσθετα, το 48,3% των ασθενών που έλαβαν Keytruda έζησε 24 ή περισσότερο μήνες χωρίς εξέλιξη του καρκίνου συγκριτικά εμ το 18,6% των ασθενών στην ομάδα χημειοθεραπείας.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...