Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) εγκρίνει νέα μονή δόση 1000 mg ενέσιμης σιδηρικής καρβοξυμαλτόζης (Injectafer). Το φάρμακο αποτελεί προϊόν αναπλήρωσης σιδήρου για τη θεραπεία της σιδηροπενικής αναιμίας σε ενήλικες ασθενείς που δε μπορούν να ανεχτούν ή δεν ανταποκρίνονται επαρκώς σε από του στόματος χορηγούμενο σίδηρο ή που έχουν χρόνια νεφρική ανεπάρκεια μη εξαρτώμενη από διάλυση.

Η έγκριση χορηγήθηκε στην Daiichi Sankyo Inc και την American Regent Inc. Η ένεση είχε εγκριθεί αρχικά από τον FDA το 2013 σε δοσολογία 1.500 mg χορηγούμενα ως 2 δόσεις των 750 mg σε διάστημα 7 ημερών.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...