Οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές ενέκριναν την αίτηση της Biogen για την κυκλοφορία υποδόριου(SC) Tysabri (natalizumab) για τη θεραπεία της υποτροπιάζουσας/διαλείπουσας πολλαπλής σκλήρυνσης (RRMS).

Η νέα φαρμακοτεχνική μορφή προσφέρει συγκρίσιμη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια με την ενδοφλέβια (IV), καθιστώντας το Tysabri τη μόνη υψηλής αποτελεσματικότητας θεραπεία της MS που προσφέρει δύο οδούς χορήγησης.
Οι SC και IV μορφές χορηγούνται σε δοσολογία 300 mg κάθε 4 εβδομάδες από πάροχο υγειονομικής περίθαλψης, αλλά η επιλογή της SC προσφέρει δυνατότητα θεραπείας πέραν των κέντρων έγχυσης χωρίς να απαιτείται η παραμονή του ασθενούς όσο διαρκεί η έγχυση του φαρμάκου.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...