Η Novartis έλαβε έγκριση και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τη Ρυθμιστική Αρχή Φαρμάκων και Προϊόντων Υγειονομικής Φροντίδας (MHRA) του Ηνωμένου Βασιλείου για την κυκλοφορία του Kesimpta (ofatumumab) για τη θεραπεία της Πολλαπλής Σκλήρυνσης (MS).

Το φάρμακο, ένας πλήρως ανθρώπινο αντί-CD20 μονοκλωνικό αντίσωμα (mAb) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία ενηλίκων με υποτροπιάζουσες μορφές MS με ενεργή νόσο, όπως καθορίζεται από κλινικά ή ακτινολογικά ευρήματα.
Η θεραπεία δύναται να αυτοχορηγείται από τους ασθενείς μετά από αρχική καθοδήγηση από εκπαιδευμένο επαγγελματία υγείας, μία φορά το μήνα στο σπίτι με τη Sensoready πένα αυτοένεσης.
Η έγκριση βασίστηκε σε δεδομένα από 2 μελέτες Φάσης ΙΙΙ, τις ASCLEPIOS, που πέτυχαν τα πρωτεύοντα καταληκτικά σημεία μειώνοντας τον αριθμό υποτροπών σε σύγκριση με το teriflunomide, σύμφωνα με το ετήσιο ποσοστό υποτροπών (ARR).

Διαβάστε περισσότερα εδώ...