Η Janssen ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε τη θεραπεία για την Πολλαπλή Σκλήρυνση (MS), ponesimod, με την εμπορική ονομασία Ponvory.

Η έγκριση του FDA βασίστηκε στη μελέτη Φάσης 3, OPTIMUM, η οποία συνέκρινε το Ponvory με το Aubagio (teriflunomide) της Sanofi.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, το Ponvory πέτυχε στατιστικώς σημαντική μείωση της τάξεως του 30,5% στο ετήσιο ποσοστό υποτροπών συγκριτικά με το Aubagio σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα MS.
Επιπρόσθετα, το 71% των ασθενών που έλαβαν Ponvory δεν εμφάνισαν επιβεβαιωμένες υποτροπές συγκριτικά με το 61% των ασθενών που έλαβαν Aubagio.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...