Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
11 Δεκεμβρίου 2018

Πρόκειται για την πρώτη και τη μοναδική αδειοδοτημένη, από του στόματος χορηγούμενη, θεραπεία τροποποιητική της νόσου για παιδιά και εφήβους με αυτή τη νόσο.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...