Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021

17:15 - 17:45 Η Επίδραση της πανδημίας COVID-19 στις Σπάνιες Παθήσεις, Παναγιώτης Γαργαλιάνος
17:46 - 18:12 Η Θεραπευτική αντιμετώπιση των Σπανίων Παθήσεων από την πλευρά της Πολιτείας, Δημήτρης Πανταζής
18:16 - 18:45 Η ανάπτυξη και κλινική μελέτη των Ορφανών Φαρμάκων, ιδιαιτερότητες και διαφοροποιήσεις, Ευάγγελος Μανωλόπουλος
18:45 - 19:15 Η σημασία της καταγραφής των περιστατικών και των Κέντρων Αναφοράς, ο ρόλος της Φαρμακοβιομηχανίας, Νικόλαος Νίκας
19:15 - 20:15 Το status των Ορφανών Φαρμάκων, η Ευρωπαϊκή πραγματικότητα και η Ελληνική εμπειρία, Χρήστος Δάκας

Για να δείτε το video από την εκδήλωση πιέστε εδώ...