Διοργανωτής:

ΕΕΣΠΟΦ

Ημερομηνία:

20 Σεπτεμβρίου 2017

Εισηγητές:

Αυγερινός Αντώνιος
Διδάκτωρ Φαρμακευτικής,
Γενικός Γραμματέας Ε.Ε.Σ.Π.Ο.Φ.,
Πρόεδρος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Κολιός Γεώργιος
Γαστρεντερολόγος, Καθηγητής Φαρμακολογίας Δ.Π.Θ.,
Διευθυντής Εργαστηρίου Φαρμακολογίας Δ.Π.Θ.,
Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικού Τμήματος Δ.Π.Θ.,
Αντιπρόεδρος  Ε.Ε.Σ.Π.Ο.Φ.

Ιωαννίδης Βασίλειος
Πνευμονολόγος, Συντονιστής - Διευθυντής
Α’ Πνευμονολογικής Κλινικής, Γενικό Νοσοκομείο
Καβάλας

Καραπαναγιωτίδης Θεόδωρος
Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας Α.Π.Θ.,
Β’ Νευρολογική Κλινική Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ

Τόπος:

Ξενοδοχείο «Lucy»

Διεύθυνση:

Ακτή Καλαμίτσας, Καβάλα

Μόρια ΣΙΕ:

3 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME - CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Πρόγραμμα: