Μία νέα ανάλυση της μελέτης Φάσης 3, CLL14, έδειξε ότι ο συνδυασμός venetoclax και obinutuzumab μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικός στην εξάλειψη της ελάχιστης υπολειμματικής νόσου (MRD) και της διαμόρφωσης κλωνικής ανάπτυξης συγκριτικά με το συνδυασμό chlorambucil και obiutuzumab σε ασθενείς με CLL.

Τα ευρήματα έδειξαν, επίσης, ότι ένας σημαντικός αριθμός ασθενών που έλαβαν το συνδυασμό venetoclax και obinutuzumab δε βίωσε μετρήσιμη κλωνική ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της μελέτης.
Η επιβίωση χωρίς εξέλιξη (PFS) στο τέλος της θεραπείας ήταν 93% στα 2 έτη μεταξύ των ασθενών που έλαβαν venetoclax και obinutuzumab, με MRD επίπεδα ≤10-5.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...