Ερευνητές από το SWOG Cancer Research Network, έδειξαν ότι ο συνδυασμός ipilimumab και nivolumab συρρικνώνει τους όγκους του σπάνιου αγγειοσαρκώματος στο 25% των ασθενών, με ορισμένους να έχουν ακόμα καλύτερη απόκριση στο συνδυασμό. Τα αποτελέσματα από τη μελέτη SWOG κοινοποιήθηκαν σε εικονική προφορική παρουσίαση στο 35ο Επετειακό Ετήσιο Συνέδριο της Εταιρεία Ανοσοθεραπείας για τον Καρκίνο [Society for Immunotherapy of Cancer's (SITC) 35th Anniversary Annual Meeting].

Τα ευρήματα παρέχουν τις πρώτες ισχυρές αποδείξεις ότι οι ανοσοθεραπείες μπορούν να θεραπεύσουν το αγγειοσάρκωμα, ένα σπάνιο καρκίνο του αίματος και των λεμφικών αγγείων που αναπτύσσεται συχνά στο δέρμα.
Στη μελέτη συμμετείχαν 16 ασθενείς που είχαν λάβει προηγούμενη χημειοθεραπεία. Στο 25% των ασθενών οι όγκοι συρρικνώθηκαν, ανεξάρτητα από το σημείο του σώματος όπου εμφανίστηκε το αγγειοσάρκωμα. Οι ασθενείς στους οποίους ο καρκίνος παρουσιάστηκε στο πρόσωπο ή το κρανίο είχαν ακόμα καλύτερη ποσοστό απόκρισης, της τάξεως του 60%. Δύο ασθενείς παρέμειναν χωρίς καρκίνο για 1 έτος μετά τη θεραπεία.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...