Το Tecentriq (atezolizumab) της Roche σε συνδυασμό με το Avastin (bevacizumab) εγκρίθηκε από την Ευρωαπϊκή Επιτροπή για τη θεραπεία ενηλίκων με προχωρημένο ή μη χειρουργήσιμο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (HCC) που δεν έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία.

Τα αποτελέσματα της μελέτης Φάσης 3 IMbrave150 έδειξαν ότι ο συνδυασμός Tecentriq και Avastin αύξησε τη συνολική επιβίωση (OS) κατά 42% και την επιβίωση χωρίς εξέλιξη (PFS) κατά 41% συγκριτικά με το Nexavar (sorafenib) της Bayer.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...