Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) χορήγησε στο Dupilumab (Dupixent) ονομασία επαναστατικής θεραπείας για την ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα. Η απόφαση αυτή, που στηρίχτηκε στα θετικά αποτελέσματα από μια μελέτης φάσης 3, θα επισπεύσει την ανάπτυξη και αξιολόγηση του φαρμάκου των Regeneron Pharmaceuticals και Sanofi για τη θεραπεία ασθενών 12 ετών τουλάχιστον.

 Διαβάστε περισσότερα εδώ...