Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε το daratumumab και το hyaluronidase (DARZAFLEX FASBRO) ως μια υποδόρια πολλαπλή αγωγή για τη θεραπεία ασθενών με πολλαπλό μυέλωμα. Η νέα έγκριση περιλαμβάνει 4 διαφορετικές αγω γές για 5 ενδείξεις πολλαπλού μυελώματος (νέο διαγνωσθέντες ασθενείς, ασθενείς ακατάλληλοι για μεταμόσχευση και υποτροπιάζοντες ή ανθεκτικοί ασθενείς).

Οι νέες ενδείξεις βασίστηκαν σε 4 ευρήματα από τη μελέτη φάσης 3, COLUMBA, και τη δοκιμή φάσης 2, PLEIADES.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...