Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) επέκτεινε την έγκριση του Taltz (ixekizumab) ώστε να περιλάβει τη θεραπεία ενηλίκων με ενεργή αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα και ενεργή μη ακτινολογική αξονική σπονδυλαρθρίτιδα (nr-axSpA). Και στις 2 περιπτώσεις η έγκριση καλύπτει ασθενείς που δεν είχαν ανταποκριθεί σε συμβατικές θεραπείες.

Το Taltz είναι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα το οποίο δένεται επιλεκτικά στην κυτοκίνη ιντερλευκίνη 17A (IL-7A) και αναστέλλει την αλληλεπίδρασή της με τον υποδοχέα της IL-7. Είχε εγκριθεί για τη ψωριασική αρθρίτιδα το 2018 και τη ψωρίαση κατά πλάκας το 2016.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...