Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε την ένεση inebilizumab-cdon (Uplizna) για την ενδοφλέβια θεραπεία των διαταραχών φάσματος οπτικής νευρομυελίτιδας (NMOSD) σε ενήλικες ασθενείς με ένα συγκεκριμένο αντίσωμα. Η ένδειξη, αυτή, καθιστά το Uplizna της Viela Bio τη δεύτερη θεραπεία που έχει εγκριθεί για τη σπάνια αυτοάνοση πάθηση του κεντρικού νευρικού συστήματος.
Η αποτελεσματικότητα του Uplizna αποδείχτηκε σε κλινική αξιολόγηση όπου συμμετείχαν 230 ενήλικες ασθενείς, 213 εκ των οποίων είχαν αντισώματα κατά της AQP4 πρωτεΐνης. Σύμφωνα με τη μελέτη, ο κίνδυνος υποτροπής μειώθηκε κατά 77% σε 161 ασθενείς θετικούς στο προαναφερθέν αντίσωμα που έλαβαν το inebilizumab, σε σχέση με αυτούς που έλαβαν εικονικό φάρμακο.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...