Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε το ibrutinib (IMBRUVICA) σε συνδυασμό με το rituximab για τη θεραπεία της Χρόνιας Λέμφοκυτταρικής Λευχαιμίας (Chronic Lymphocytic Leukemia, CLL) ή του Μικρού Λέμφοκυτταρικού Λεμφώματος σε ασθενείς που δεν είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία.
Η έγκριση βασίστηκε στα θετικά αποτελέσματα της μελέτης φάσης 3, Ε1912, η οποία έδειξε ότι ασθενείς ηλικίας ≤ 70 ετών με CLL, που δεν είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία, έζησαν περισσότερο και χωρίς εξέλιξη της νόσου με το συνδυασμό ibrutinib και rituximab συγκριτικά με αυτούς που έλαβαν δραστικό χημειοθεραπευτικό σχήμα με fludarabine, cyclophosphamide και rituximab (FCR).

Διαβάστε περισσότερα εδώ...