Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
11 Δεκεμβρίου 2018.

για τη θεραπεία ενηλίκων με μη-Hodgkin λέμφωμα. Αυτό είναι και το πρώτο βίο-ομοειδές που εγκρίνεται από τον FDA γι αυτόν τον σπάνιο αιματολογικό καρκίνο.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...