Το Εθνικό Ινστιτούτο Αριστείας Υγείας και Φροντίδας (NICE) του Ηνωμένου Βασιλείου πρότεινε μία τριπλή συσνδυαστική θεραπεία με Kyprolis, lenalidomide και dexamethasone για τη θεραπεία ασθενών με Πολλαπλό Μυέλωμα που είχαν λάβει μία τουλάχιστον προηγούμενη θεραπεία, συμπεριλαμβανομένου του bortezomib (Velcade).

Σε κλινικές δοκιμές, ο τριπλός συνδυασμός παράτεινε τις περιόδους ύφεσης και βοήθησε τους ασθενείς να ζήσουν περισσότερο συγκριτικά με την υπάρχουσα δεύτερης γραμμής θεραπεία με lenalidomide και dexamethasone.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...