Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) χορήγησε προτεραιότητα αξιολόγησης στην Merck & Co για τη θεραπεία σπάνιου καρκίνου του νεφρού.

Το belzutifan, ένας HIF-2α αναστολέας, ερευνάται για τη θεραπεία ασθενών με νεφροκυτταρικό καρκίνωμα (RCC) σχετιζόμενο με τη νόσο von Hippel-Lindau (VHL) που δε χρειάζονται άμεσα χειρουργείο.
Η νόσος VHL αποτελεί μία σπάνια γενετική πάθηση η οποία θέτει τους ασθενείς σε κίνδυνο ανάπτυξης καλοηθών όγκων των αιμοφόρων αγγείων καθώς και διάφορων καρκίνων, συμπεριλαμβανομένου του RCC. Περίπου το 70% των ασθενών με VHL αναπτύσσουν RCC.
Η αίτηση νέου φαρμάκου (NDA) για το belzutifan βασίζεται στη δοκιμή Φάσης ΙΙ,STUDY-004, στην οποία το υπό αξιολόγηση φάρμακο πέτυχε συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης της τάξεως του 36,1% σε ασθενείς με RCC σχετιζόμενο με VHL.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...