Ευρήματα από μία νέα μελέτη έδειξαν ότι το pegunigalsidase alfa ή PRX-102 ήταν καλά ανεχτό μεταξύ ασθενών με νόσο Fabry. Επιπλέον, οι ασθενείς παρουσιάστηκαν σταθεροί στις κλινικές τους εκδηλώσεις μετά από τη θεραπεία.

Στη μελέτη Φάσης 3, BRIGHT, συμμετείχαν 30 ασθενείς με νόσο Fabry που είχαν προηγουμένως λάβει ενζυμική θεραπεία αντικατάστασης, είτε agalsidase alfa είτε agalsidase beta για τουλάχιστον 3 χρόνια και ήταν σε σταθερή δόση χορηγούμενη κάθε 2 εβδομάδες.
Μετά τη χορήγηση PRX-102 2 mg/kg κάθε 4 εβδομάδες, κανένας ασθενής δεν ανέπτυξε αντισώματα στο φάρμακο επαγόμενα από τη θεραπεία. Επίσης, κατά τη διάρκεια της μελέτης δεν καταγράφηκαν κλινικά περιστατικά Fabry.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...