Το rezafungin των Mundipharma και Cidara Therapeutics έλαβε ονομασία ορφανού φαρμάκου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη θεραπεία της διεισδυτικής μυκητίασης (Invasive Candidiasis, IC).

H IC αποτελεί μια σοβαρή και απειλητική για τη ζωή μορφή μυκητίασης της κυκλοφορίας του αίματος και των βαθύτερων ή σπλαχνικών ιστών. Παρόλο που υπάρχουν διαθέσιμες θεραπείες για την IC, το ποσοστό θνησιμότητας δύναται να φτάσει το 40%.
Το rezafungin είναι μία καινοτόμος εχινοκανδίνη. Πρόκειται για ένα ένζυμο που παίζει βασικό ρόλο στην ακεραιότητα του μυκητιακού κυτταρικού τοιχώματος.
Η ασφάλεια, η αποτελεσματικότητα και η ανεκτικότητα του rezafungin αξιολογείται σε μελέτη Φάσης ΙΙΙ σε σχέση με το caspofungin.
Επίσης, το rezafungin αξιολογείται και σε άλλη μελέτη Φάσης ΙΙΙ συγκριτικά με καθιερωμένη αντιμικροβιακή αγωγή που χρησιμοποιείται για την πρόληψη της διεισδυτικής μυκητιακής νόσου λόγω Candida, Aspergillus και Pneumocystis σε ασθενείς που υπόκεινται σε αλλογενή μεταμόσχευση αίματος και μυελού των οστών.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...