Μία νέα επιλογή i.m ένεσης του Plegridy (peginterferon beta-1a) της Biogen εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη θεραπεία της υποτροπιάζουσας/διαλείπουσας Πολλαπλής Σκλήρυνσης (MS).

Η νέα μορφή χορήγησης του Plegridy προσφέρει στους ασθενείς με MS μία επιπλέον επιλογή αγωγής που συνδυάζει την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του Plegridy με την προοπτική της σημαντικής μείωσης ανεπιθύμητων ενεργειών στο σημείο της έγχυσης.
Η άδεια κυκλοφορίας υποστηρίχτηκε από δεδομένα που αξιολόγησαν τη βιοϊσοδυναμία και τις ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με την i.m χορήγηση συγκριτικά με την s.c χορήγηση σε υγιείς εθελοντές.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...