Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Fintepla (fenfluramine) της Zogenix για τη θεραπεία των επιληπτικών κρίσεων που σχετίζονται με το σύνδρομο Dravet.

To p.o. διάλυμα ενδείκνυται ως «add-on» θεραπεία σε άλλα αντί-επιληπτικά φάρμακα για ασθενείς ≥ 2 ετών.
Η έγκριση βασίζεται στα θετικά αποτελέσματα ασφάλειας και αποτελεσματικότητας από 2 μελέτες φάσης ΙΙΙ, καθώς και σε δεδομένα από μία ενδιάμεση ανάλυση μιας μακροχρόνιας μελέτης επέκτασης σε 330 ασθενείς με σύνδρομο Dravet που έλαβαν θεραπεία για 3 έτη.
Σύμφωνα με τις μελέτες, το Fintepla όταν προστέθηκε σε άλλες αντί-επιληπτικές θεραπείες παρείχε μία υψηλώς σημαντική στατιστική και κλινική μείωση στη συχνότητα των επιληπτικών κρίσεων.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...