Σύμφωνα με ευρήματα από τη μελέτη φάσης 3, BELIEVE, τα οποία παρουσιάστηκαν στο διαδικτικαό συνέδριο ASH 2020, η προσθήκη του luspatercept στη βέλτιστη υποστηρικτική φροντίδα ασθενών με β θαλασσαιμία μειώνει το φορτίο μετάγγισης, ενώ οι βαθμολογίες TranQol και SF-36 HRQoL διατηρήθηκαν μέχρι την εβδομάδα 48.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...