Η ομάδα Novo Seeds της Novo Holdings ίδρυσε μία νέα εταιρεία, την Hemab, η οποία θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη δι-ειδικών αντισωμάτων για σπάνιες αιμορραγικές διαταραχές. Η εταιρεία εξασφάλισε αποκλειστική άδεια για συγκεκριμένη πνευματική ιδιοκτησία από την Nordisk προκειμένου να αναπτύξει προϊόντα αιμορροφιλίας και άλλων σπάνιων αιμορραγικών διαταραχών.

Η Hemab εξασφάλισε, επίσης, μια αποκλειστική άδεια για την δι-ειδική BuoBody τεχνολογική πλατφόρμα της Genmab, η οποία θα βοηθήσει την εταιρεία να αναπτύξει επιπλέον καινοτόμες θεραπείες για εξαιρετικά σπάνιες αιμορραγικές διαταραχές.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...