Inglezos Ilias

Mr. Ilias Inglezos is Pulmonologist, Head of Cystic Fibrosis to Adults Department, "SISMANOGLIO" General Hospital.